فوتبال

فیلم/ کاپیتان ملی پوشی که شهید شد

فیلم/ کاپیتان ملی پوشی که شهید شد

شهید مهدی رضایی مجد کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال جوانان ایران وقتی شهید شد، زیر لباس بسیجی، گرمکن و ساق ورزشی فوتبال بر تن داشت. او ساق قرمز رنگ، شلوار آبی سه خط و یک پیراهن سفید پوشیده بود. دریافت ۴ MB منبع