یادداشت سردار سلیمانی درباره رفیق صمیمی‌اش منتشر شد +عکس دستخط

یادداشت سردار سلیمانی درباره رفیق صمیمی‌اش منتشر شد +عکس دستخط