پیامبر (ص) از سال‌ها قبل، شهادت حضرت زهرا (س) را به ایشان بشارت داد