پژمانفر: زنگنه در وزارت نفت تاریک‌خانه ایجاد کرده بود

نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه مشی آقای زنگنه آن است که همه مسائل از جمله کرسنت را محرمانه می‌کند گفت: آقای زنگنه در وزارت نفت تاریک‌خانه ایجاد کرده بود.