مواجهه کودک با پیکر پدر در وسط خانه! + عکس

مواجهه کودک با پیکر پدر در وسط خانه! + عکس


مدافع حرم فاطمیون شهید محمدجعفر حسینی

وقتی که دوستان شهید و اقوام آمدند، پیکر آقا جعفر را از اتاق خواب آوردند به پذیرایی. آنجا صدای گریه خیلی بیشتر شد؛ هم اقوام و هم دوستان شهید، خیلی گریه می‌کردند اما خود من یک قطره اشکم هم نیامد!

مواجهه کودک با پیکر پدر در وسط خانه! + عکس
شهید حسینی در کنار شهید ابوحامد (علیرضا توسلی) فرمانده فاطمیونمنبع