«مشرق» و «کیهان» مجرم شناخته نشدند

«مشرق» و «کیهان» مجرم شناخته نشدند


سخنگوی هیات منصفه مطبوعات گفت: روز گذشته در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی به دو پرونده جرم مطبوعاتی رسیدگی شد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، احمد مؤمنی راد در خصوص جزئیات برگزاری جلسه اخیر دادگاه مطبوعات گفت: روز گذشته در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی دوپرونده جرم مطبوعاتی رسیدگی شد.

وی افزود: در پرونده اول اتهام مدیر مسئول پایگاه خبری مشرق بررسی شد. هیأت منصفه پس از استماع اظهارات و دفاعیات طرفین، متهم را در اتهام نشر مطالب خلاف واقع به باتفاق آرا مجرم ندانست.

سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات در رابطه با پرونده دوم گفت: پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول روزنامه کیهان با اتهام نشر مطالب خلاف واقع توهین و افترا بود که در نهایت هیأت منصفه پس از استماع اظهارات و دفاعیات طرفین در اتهامات فوق الذکر متهم را باتفاق آرا مجرم ندانست.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.

مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.    

تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.منبع