مدیریت شهید طهرانی‌مقدم در تمام صفحات زندگی‌ نمایان بود

مدیریت شهید طهرانی‌مقدم در تمام صفحات زندگی‌ نمایان بود


شهید طهرانی‌مقدم

در دهمین سالگرد شهادت پدر موشکی ایران، مهمان خاطرات علی طهرانی‌مقدم، برادرزاده شهید هستیم که با بیان خاطراتی شنیده نشده از ایشان، شیوه مدیریتی شهید طهرانی‌مقدم را شرح داد.منبع