مدیریت شهید طهرانی‌مقدم در تمام صفحات زندگی‌ نمایان بود

در دهمین سالگرد شهادت پدر موشکی ایران، مهمان خاطرات علی طهرانی‌مقدم، برادرزاده شهید هستیم که با بیان خاطراتی شنیده نشده از ایشان، شیوه مدیریتی شهید طهرانی‌مقدم را شرح داد.