محل شهادت سردار طهرانی مقدم و یارانش پس از ۱۰ سال +فیلم

محل شهادت سردار شهید حسن طهرانی مقدم به همراه ۳۹ تن از یاران وهمراهانش پس از گذشت ۱۰ سال همچنان یادآور گمنامی این دانشمندان موشکی است.