فیلم/ واکنش مردم به ریختن بار یک وانت در خیابان

فیلم/ واکنش مردم به ریختن بار یک وانت در خیابان