فیلم/ واکنش شهردار مشهد به درخواست مراسم رونمایی

فیلم/ واکنش شهردار مشهد به درخواست مراسم رونمایی