فیلم/ هادی العامری در مراسم ترحیم شهدای بغداد

فیلم/ هادی العامری در مراسم ترحیم شهدای بغداد