فیلم/ مشتری بی‌اعصاب!

فیلم/ مشتری بی‌اعصاب!


مشتری یک رستوران در تگزاس از این که سوپ آنقدر داغ بوده که درب پلاستکی ظرف آن ذوب شده، عصبانی و پس از پیشنهاد پیشنهاد غذای رایگان مدیر رستوران به او با عصبانیت ظرف سوپ را به صورت او پرت می کند.منبع