فیلم/ مخبر: در فتنه‌ها هم، مشکل را مردم حل کردند

باید با مسئولیت‌پذیری جمعی پای نسخه نجات اقتصاد کشور بایستیم