فیلم/ لحظه ریزش کوه گنو بر اثر زلزله هرمزگان

فیلم/ لحظه ریزش کوه گنو بر اثر زلزله هرمزگان