فیلم/ شاهکار وزنه‌بردار ایران در مسابقات جهانی

فیلم/ شاهکار وزنه‌بردار ایران در مسابقات جهانی

رسول معتمدی با مهار ۲۲۰ کیلوگرم به مدال طلا دوضرب مسابقات قهرمانی جهان رسید. این وزنه بردار دسته ۱۰۲ کیلوگرم کشورمان با مهار وزنه ۱۷۷ کیلوگرم در یکضرب به مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان رسید.منبع