فیلم/ سقوط صخره‌های بزرگ وسط بزرگراه بر اثر زلزله هرمزگان

فیلم/ سقوط صخره‌های بزرگ وسط بزرگراه بر اثر زلزله هرمزگان