فیلم/ روایت وزیر ورزش از روز شهادت حاج قاسم

فیلم/ روایت وزیر ورزش از روز شهادت حاج قاسم