فیلم/ رقابت طناب‌کشی میان تراکتور و ۱۰۰ کشاورز!

فیلم/ رقابت طناب‌کشی میان تراکتور و ۱۰۰ کشاورز!