فیلم/ حکم بدوی تعطیلی ۴ بیمارستان متخلف

فیلم/ حکم بدوی تعطیلی ۴ بیمارستان متخلف

مدیرکل تعزیرات تهران: ۴ بیمارستان تهران به سبب اضافه دریافت از بیماران محکوم شدند. چون حکم قطعی نشده است از بیان نام بیمارستان‌ها معذوریم.منبع