فیلم/ تشییع پیکر خالق "در پناه تو"

فیلم/ تشییع پیکر خالق "در پناه تو"