فیلم/ تست موتور موشک ماهواره‌بر توسط شهید طهرانی مقدم

فیلم/ تست موتور موشک ماهواره‌بر توسط شهید طهرانی مقدم