عکس/ گفتگوی نمایندگان در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس

عکس/ گفتگوی نمایندگان در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس