عکس/ مرگ ۴۶ نفر بر اثر تصادف یک اتوبوس

عکس/ مرگ ۴۶ نفر بر اثر تصادف یک اتوبوس