عکس/ زاکانی در اجتماع گردان‌های بسیج شهرداری تهران

عکس/ زاکانی در اجتماع گردان‌های بسیج شهرداری تهران