عکس/ رئیس جنبش حقوق و عضو شاخص ائتلاف الصادقون در مراسم ترحیم شهدای بغداد

عکس/ رئیس جنبش حقوق و عضو شاخص ائتلاف الصادقون در مراسم ترحیم شهدای بغداد


حضور مهندس حسین مونس رئیس جنبش حقوق و حاج حسن سالم عضو شاخص ائتلاف الصادقون در مراسم ترحیم شهدای وقایع دیروز بغداد در ورودی منطقه سبز بغداد شرکت کردند.منبع