عکس/ دیدار هنرمندان با خانواده شهید طهرانی مقدم

عکس/ دیدار هنرمندان با خانواده شهید طهرانی مقدم