عکس/ دیدار رئیس جمهور با بسیجیان نهاد ریاست جمهوری

عکس/ دیدار رئیس جمهور با بسیجیان نهاد ریاست جمهوری