عکس/ دیدار باقری با انریکه مورا در وین

عکس/ دیدار باقری با انریکه مورا در وین