عکس/ دیدار اسماعیل هنیه با امیر عبداللهیان

عکس/ دیدار اسماعیل هنیه با امیر عبداللهیان