عکس/ خالی شدن مجدد قفسه‌ فروشگاه‌ها در آمریکا

عکس/ خالی شدن مجدد قفسه‌ فروشگاه‌ها در آمریکا