عکس/ حضور قهرمان المپیک در آسایشگاه معلولین ذهنی

عکس/ حضور قهرمان المپیک در آسایشگاه معلولین ذهنی