عکس/ حضور رئیسی در جمع مردم سیل زده هشت بندی

عکس/ حضور رئیسی در جمع مردم سیل زده هشت بندی