عکس/ حجم پرونده متهمان قاچاق خودرو

عکس/ حجم پرونده متهمان قاچاق خودرو


موضوع اتهامی این پرونده که دارای ۹۹ متهم است، قاچاق سازمان یافته ۶ هزار و ۸۱۶ دستگاه خودرو است که ۱۲ متهم این پرونده شرکت‌های ثبت سفارش خودرو هستند که در زمره متهمان حقوقی قرار دارند.منبع