عکس/ تقدیم استوارنامه سفرای جدید به رئیسی

دریافت استوارنامه سفیر جدید هلند


«رئیسی» استوارنامه‌های سفرای جدید واتیکان، هلند، نیوزلند و اسپانیا را دریافت کردمنبع