عکس/ تشییع پیکر شهید مدافع امنیت «هادی کنعانی»

عکس/ تشییع پیکر شهید مدافع امنیت «هادی کنعانی»