عکس/ بارش باران پاییزی در سنندج

عکس/ بارش باران پاییزی در سنندج