عکس/ اجتماع عزاداران فاطمی در تهران

عکس/ اجتماع عزاداران فاطمی در تهران