عکس/ آغاز آموزش حضوری مدارس اراک

عکس/ آغاز آموزش حضوری مدارس اراک


دانش‌آموزان دوره ابتدایی و متوسطه اول اراک بر حسب شرایط و الگوی مدارس، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و به صورت گروه بندی از دوشنبه اول آذر با حضور در مدارس فعالیت آموزشی حضوری را از سر گرفتند.منبع