عکس/ آتش سوزی در شهرک صنعتی اشتهارد

عکس/ آتش سوزی در شهرک صنعتی اشتهارد