ظلم صاحب‌خانه به خانواده مدافع‌حرم تا آخرین نفس! + عکس

ظلم صاحب‌خانه به خانواده مدافع‌حرم تا آخرین نفس! + عکس


مدافع حرم فاطمیون شهید محمد رضایی

ما خیلی نگران بودیم با بچه‌ها؛ خانه‌مان هم مستاجری بود. صاحبخانه‌مان وقتی فهمید همسرم رفته سوریه، آمد و گفت شما باید از خانه‌مان بروید! خانه را خالی کنید؛ دو ماه است خبری از شوهرت نیست…

ظلم صاحب‌خانه به خانواده مدافع‌حرم تا آخرین نفس! + عکس
این عکس بعد شهادت همسرم بود؛ سال ۱۳۹۷رفتیم مشهد؛ بچه‌ها دوست نداشتند عکس تنهایی بندازیم، بابایشان را اضافه کردندمنبع