صدای این یادداشت به آقای چمران می‌رسد؟!

صدای این یادداشت به آقای چمران می‌رسد؟!


ارائه گزارش شورای شهری ها از درآمدهای 6 ماهه نخست شهرداری تهران

نمی‌دانم صدای این یادداشت به آقای چمران و آقای زاکانی می‌رسد یا نه ولی خواهشمندیم بدون گیر انداختن ما در چاله و چوله های بروکراسی اداری، نام معابر محله‌مان را عوض کنند. خدا خیرشان بدهد.منبع