«شهید نوید» با چاپ هفتم به کتابفروشی‌ها آمد

کتاب «شهید نوید» نوشته مرضیه اعتمادی دربرگیرنده زندگینامه شهید نوید صفری از شهدای مدافع حرم توسط انتشارات شهید کاظمی به چاپ هفتم رسید.