رونمایی از چهار گروه فساد در پرونده کرسنت

نایب‌ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ گفت: دلیل اینکه وزیر سابق نفت مفاد قرارداد کرسنت را محرمانه کرده بود این بود که در صورت شفاف شدن مفاد، مسئولان و نهادهای مختلف نسبت به بروز فساد در این قرارداد ورود می‌کردند.