دولت برای همیشه بساط نجومی بگیران را برمی‌چیند

دولت برای همیشه بساط نجومی بگیران را برمی‌چیند

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت سیزدهم به پشتوانه مجلس انقلابی در تلاش است تا برای همیشه بساط نجومی بگیران و حقوق‌های غیرمتعارف را برچیند.منبع