«دادمحمد» می‌دانست شهید می‌شود + عکس

«دادمحمد» می‌دانست شهید می‌شود + عکس