خداحافظ؛ عمار آذربایجان/ مردی که با بصیرت مقابل فتنه ۸۸ ایستاد

آیت الله مجتهد شبستری معتقد بود: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که دفاع از ولایت فقیه رضایت الهی را به دنبال دارد و امروز حمایت از مقام معظم رهبری، حمایت از امام زمان(عج) است.