تشییع و خاکسپاری پیکر شهید مدافع حرم در مشهد

تشییع و خاکسپاری پیکر شهید مدافع حرم در مشهد