تسلیم رونوشت استوارنامه سفیران برونئی و ارمنستان به امیرعبداللهیان

تسلیم رونوشت استوارنامه سفیران برونئی و ارمنستان به امیرعبداللهیان


سفیران جدید برونئی دارالسلام و ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در ایران با وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوار نامه خود را تسلیم کرد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، «آوانگ حاجی اسماعیل عبدالمناپ» سفیر جدید برونئی دارالسلام در جمهوری اسلامی ایران امروز در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در ایران با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوار نامه خود را تسلیم کرد.

امروز همچنین آرسن آواکیان سفیر جدید جمهوری ارمنستان در ایران در ابتدای ماموریت دیپلماتیک خود در جمهوری اسلامی ایران با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

منبع: ایرنامنبع