به این قشنگی که تو شهید شدی، ما حتی نمی تونیم بخوابیم+عکس

شهیدی که فقط ۴ روز در منزل کنار نوعروسش بود +عکس